Skryf so op Photovault in


•    Digitale beelde kan slegs elektronies op die internet ingeskryf word dmv Photovault by www.photovaultonline.com  Die "Access Code" om vir AFO in te skryf is 1953, die jaar waarin AFO ontstaan het.

Volg hierdie aanwysing om jou fotos op Photovault op te laai en dan in te skryf. pdf

 

•    Gaan kyk hier hoe om jou beelde voor te berei vir inskrywing. 
•    Laai jou beelde op en skryf dit in op Photovault nie later nie as 23:59 op die SONDAG ‘n WEEK VOOR die Maandagaand wat die klubbyeenkoms voorafgaan.
•    Vanaf 1 Oktober 2013 sal AFO-lede die geleentheid kry om hulle 3 klub beelde in verskillende afdelings in te skryf.  Hierdie afdelings is standaard en die definisies vir elke afdeling is in lyn met die reëls en regulasies van PSSA.
•    Die vasgestelde afdelings is:
•    Natuur – geen manipulasie toegelaat
•    Sport – geen manipulasie toegelaat
•    “Photo journalism” – geen manipulasie toegelaat
•    “Human Portraits” – manipulasie toegelaat
•    “Visual Art” – manipulasie toegelaat
•    “Scapes” – manipulasie toegelaat
•    “Pictorial Open” – manipulasie toegelaat

AFO definisies vir inskrywing en beoordeling vanaf 1 Oktober 2013  pdf

 

Tuisblad

Footer banner